U bent hier

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Carolus C. BVBA, Heuvelstraat 50, B-3850 Nieuwerkerken BTW BE.445.425.582, RPR Hasselt.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud vermeld op deze website, inclusief merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Carolus C. BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie vermeld op deze website is van algemene aard en is bijgevolg niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Carolus C. BVBA doet haar uiterste best opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeuring en bijgewerkt is. Desondanks kunnen er zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Carolus C. BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Carolus C. BVBA kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (met inbegrip van links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Carolus C. BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Carolus C. BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Carolus C. BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid
Carolus C. BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal dan enkel gebruikt worden in het kader inschrijven, nieuwsbrief en pre-orders. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Carolus C. BVBA. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Carolus C. BVBA, adres, e-mailadres, de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Carolus C. BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Carolus- website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Carolus-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de website kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. Deze “cookies” worden o.a. gebruikt voor Google Analytics en remarketing.

Conditions of sale

1. These conditions of sale apply to all offers and contracts of sale of and by Carolus C. BVBA, with registered office at Heuvelstraat 50, 3850 Nieuwerkerken and enterprise number 0445.425.582. The application of the buyer’s general terms and conditions or purchasing conditions is expressly excluded. Any exception that is made to these conditions of sale relates only to the sale in question and these conditions of sale will apply in full to all other sales. Our prices are set ex warehouse, Heuvelstraat 50, 3850 NIEUWERKERKEN or in our nurseries, exclusive of VAT and made payable in cash in Nieuwerkerken, unless agreed otherwise.

2. On collection, the buyer must verify that the quality, type and quantity comply with the order. The buyer confirms agreement by signing the delivery note or consignment note.

3. Delivery dates are purely indicative and not binding. An order may be cancelled by the buyer only by registered letter and if a deadline date for delivery has been agreed. Exceeding the delivery deadline and any cancellation therefore does not entitle the buyer to any compensation. Cancellation of the order by the buyer entitles the seller to compensation fixed at 15%, 35% and 60% of the purchase price respectively in case of cancellation longer than eight months, between eight and three months, and less than three months before the commencement of the expected delivery period or planting season.

4. From the moment the goods have left the nurseries/warehouse, the seller is released from all responsibility, including in the case of carriage paid deliveries. The costs of storing goods in cold stores that accumulate between 1 January and 31 May will be charged to the buyer. Notwithstanding the seller’s right to terminate the agreement and charge the full purchase price, any storage of the goods after 31 May will always be at the buyer’s risk and expense. Although the buyer bears the risk with respect to the goods, the seller reserves ownership of the goods delivered until full payment of the invoice(s), regardless of where the goods may be located.

5. The breed authenticity is guaranteed by the seller. For mutations, this guarantee will remain limited within the limits of the principal breed due to the possibility of reverse mutation. Moreover, the nursery products delivered are guaranteed against loss or death that is characteristic of the product until the second year of growth. Notwithstanding the best care, the loss or failure of 3% of the number of trees delivered is to be considered normal and consequently does not invoke the guarantee. The guarantee applies only to planting in suitable soil and on condition that care is provided to the highest standard. External factors such as weather conditions, including drought, humidity, storms, hail damage and frost damage, as well as storage damage, spraying damage, damage to the surrounding area, damage caused by human error, fires, terrorism, explosives, combative situations, war, civil unrest, strikes, embargoes, and all other forms of force majeure, cause the guarantee and obligation to deliver to lapse. The compensation for damage payable by the seller in the event of incorrect delivery is restricted to the replacement of these trees and lapses in the event of any non-payment. The seller’s liability is limited to direct damage and excludes indirect and/or consequential damage. The seller’s total liability in any case is limited to the invoice amount (excluding VAT) of the delivery to which its liability relates.

6. Costs in relation to packaging, storage, cooling, transport, export conditions, bank charges, etc. are payable by the buyer. The materials used for transporting the purchased goods, e.g. pallets, containers, cages and the like remain the property of the seller. As long as the buyer has this transport material in his possession, he is responsible for the storage thereof. The transport material will be collected at a date notified in advance. If the material concerned is not made available on that date, the costs will be charged in full.

7. In the event of non-payment of the invoice on the due date, interest will be owed at 10% per annum by operation of law and without any formal reminder. The buyer owes a fixed amount of 10% as  compensation by operation of law and without any formal reminder, in addition to the above interest, if invoices are not settled within one month of the due date. In the event of non-payment on the due date of a single invoice, the balance due on all other invoices, even those not yet due, will be immediately payable by operation of law. If the buyer fails to comply with his undertakings, the seller may cancel the sale by operation of law, without any formal reminder, and without prejudice to the seller’s rights to all compensation and interest. Notice of this intention, sent by registered post by the seller, will be sufficient for this purpose. Drawing bills of exchange or other negotiable documents does not constitute any novation of debt or any deviation from the conditions of sale. If the seller’s confidence in the creditworthiness of the buyer is damaged by acts of judicial enforcement against the buyer and/or demonstrable other events that damage the confidence in the ability of the buyer to carry out undertakings entered into by the latter correctly and/or make such impossible, the seller reserves the right to demand suitable guarantees from the buyer. If the buyer refuses to comply with this demand, the seller reserves the right to cancel all or part of the order even if all or some of the goods have already been dispatched.

8. The buyer undertakes to comply with the grower’s rights, which among other things entails that he will refrain from propagating the delivered products and/or trading in or transferring graft wood, trimmings or other parts of the plants, even free of charge. Any breach of the grower’s rights or the prohibition to propagate, as stipulated above, will entail by operation of law and without any formal reminder a fine of EUR 5,000 per infringement, notwithstanding any higher demonstrable damage and third-party rights.

9. Only Belgian law, excluding its rules on private international law, applies. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. In the event of a dispute, the district courts of Antwerp, Hasselt division, Belgium will have exclusive jurisdiction. If there is any difference in interpretation between the Dutch version of these conditions and a version in another language, the Dutch version will take precedence.